Gói cước 3G

Gói cước 3G mobifone

Gói MIU MobiFone

 • Gói 3MIU

  210.000đ 90 ngày
  • Dung lượng :12GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : TAI5 3MIU gửi 9084
 • Gói BMIU

  200.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :16.5GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : TAI5 BMIU gửi 9084
 • Gói MIU90

  90.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :5.5GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : TAI5 MIU90 gửi 9084
 • Gói MIU

  70,000đ 30 ngày
  • Dung lượng :3.8GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : TAI5 MIU gửi 9084

Gói Mobile Internet

 • Gói M70

  70.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :3.8GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : TAI5 M70 gửi 9084
 • Gói M120

  120.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :8.8GB
  • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
  Cú pháp : TAI5 M120 gửi 9084
 • Gói M90

  90.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :5.5GB
  • Cước phát sinh : 25đ/50Kb
  Cú pháp : TAI5 M90 gửi 9084
 • Gói M79

  79.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :4GB + 1020p
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : TAI5 M79 gửi 9084

ngày tháng mobifone

 • Gói D15

  15.000đ 3 ngày
  • Dung lượng :3GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : TAI5 D15 gửi 9084
 • Gói MC90

  90.000đ 60 ngày
  • Dung lượng :5GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : TAI5 MC90 gửi 9084
 • Gói C120

  120.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :60GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : TAI5 C120 gửi 9084
 • Gói D90

  90.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :30GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : TAI5 D90 gửi 9084

Gói Sinh Viên MobiFone

 • Gói HSV50

  50.000 30 ngày
  • Dung lượng :5GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : TAI5 HSV50 gửi 9084
 • Gói HSV25

  25.000 30 ngày
  • Dung lượng :2GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : TAI5 HSV25 gửi 9084
 • Gói SV100

  50.000 đ 30 ngày
  • Dung lượng :100GB hoặc 2 GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : TAI5 SV100 gửi 9084
 • Gói CB5

  50.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :5 GB + 550p gọi
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : TAI5 CB5 gửi 9084

Gói Fast Connect MobiFone

 • Gói F300

  300.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :30GB
  • Cước phát sinh : 9,77đ/50KB
  Cú pháp : TAI5 F300 gửi 9084
 • Gói F120

  120.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :12GB
  • Cước phát sinh : 200đ/MB
  Cú pháp : TAI5 F120 gửi 9084
 • Gói F150

  150.000đ 90 ngày
  • Dung lượng :3GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : TAI5 F150 gửi 9084
 • Gói F200

  200.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :20GB
  • Cước phát sinh : 9,77đ/50KB
  Cú pháp : TAI5 F200 gửi 9084

Gói cước 3G

Bao gồm các gói MIU, MI, sinh viên, ngày tháng, gói fast connect mobifone.